Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Chúa Nhật 15 Thường Niên, năm A 12.7.2020 Sinh hoa kết quả