Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Bảy Tuần 14 Thường Niên 11.7.2020 Anh em đừng sợ