Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Sáu Tuần 14 Thường Niên 10.7.2020 Vì Danh Thầy