Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Tư Tuần 14 Thường Niên 08.7.2020 Mười hai tông đồ