Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
30.6.2014 – Thứ hai Tuần 13 Thường niên. Mt 8, 18-22
29.6.2014 – Lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, Tông đồ. Mt 16, 13-19
28.6.2014 – Thứ bảy - Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ. Lc 2, 41-51
27.6.2014 – Thứ sáu - Thánh Tâm Chúa Giêsu. Mt 11, 25-30
26.6.2014 – Thứ năm Tuần 12 Thường niên. Mt 7, 21-29
25.6.2014 – Thứ tư Tuần 12 Thường niên. Mt 7, 15-20
24.6.2014 – Thứ ba - Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Lc 1, 57-66.80
23.6.2014 – Thứ hai Tuần 12 Thường niên. Mt 7, 1-5
22.6.2014 – Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô. Ga 6, 51-58
21.6.2014 – Thứ bảy Tuần 11 Thường niên. Mt 6, 24-34
20.6.2014 – Thứ sáu Tuần 11 Thường niên. Mt 6, 19-23
19.6.2014 – Thứ năm Tuần 11 Thường niên. Mt 6, 7-15
18.6.2014 – Thứ tư Tuần 11 Thường niên. Mt 6, 1-6.16-18
17.6.2014 – Thứ ba Tuần 11 Thường niên. Mt 5, 43-48
16.6.2014 – Thứ hai Tuần 11 Thường niên. Mt 5, 38-42
15.6.2014 – Lễ Chúa Ba Ngôi. Ga 3, 16-18
14.6.2014 – Thứ bảy Tuần 10 Thường niên. Mt 5, 33-37
13.6.2014 – Thứ sáu Tuần 10 Thường niên. Mt 5, 27-32
12.6.2014 – Thứ năm Tuần 10 Thường niên. Mt 5, 20-26
11.6.2014 – Thứ tư – Thánh Barnaba, tông đồ. Mt 10, 7-13
10.6.2014 – Thứ ba Tuần 10 Thường niên. Mt 5, 13-16
9.6.2014 – Thứ hai Tuần 10 Thường niên. Mt 5, 1-12
8.6.2014 – Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ga 20, 19-23
7.6.2014 – Thứ bảy Tuần 7 Phục sinh. Ga 21, 20-25
6.6.2014 – Thứ sáu Tuần 7 Phục sinh . Ga 21, 15-19
5.6.2014 – Thứ năm Tuần 7 Phục sinh . Ga 17, 20-26
4.6.2014 – Thứ tư Tuần 7 Phục sinh . Ga 17, 11b-19
3.6.2014 – Thứ ba Tuần 7 Phục sinh . Ga 17, 1-11a
2.6.2014 – Thứ hai Tuần 7 Phục sinh . Ga 16, 29-33