Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Ba Tuần 14 Thường Niên 07.7.2020 Sai thợ ra gặt lúa