Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Hai Tuần 14 Thường Niên 06.7.2020 Cầm lấy tay
Chúa Nhật 14 Thường Niên, năm A 05.7.2020 Ách của tôi êm ái