Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Sáu: Thánh Tôma, Tông đồ 03.7.2020 Đừng cứng lòng nữa