Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Năm Tuần 13 Thường Niên (02.7.2020 Thấy họ có lòng tin