Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Ba Tuần 13 Thường Niên) - 30.6.2020 Người vẫn ngủ