Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Hai -Thánh Phêrô Và Thánh Phaolô Tông Ðồ 29.6.2020 Anh Là Tảng đá