Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Chúa Nhật 13 Thường Niên, năm A 28.6.2020 Xứng với Thầy