Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
1.6.2014 – Chúa nhật - Lễ Chúa thăng thiên
31.5.2014 – Thứ bảy - Đức Maria thăm viếng Bà Êlisabeth. Lc 1, 39-56
30.5.2014 – Thứ sáu Tuần 6 Phục sinh. Ga 16, 20-23a
29.5.2014 – Thứ năm LỄ CHÚA THĂNG THIÊN. Cv 1, 1-11
29.5.2014 – Thứ năm Tuần 6 Mùa Phục sinh. Ga 16, 16-20
28.5.2014 – Thứ tư Tuần 6 Phục sinh. Ga 16, 12-15
27.5.2014 – Thứ ba Tuần 6 Phục sinh . Ga 16, 5-11
26.5.2014 – Thứ hai Tuần 6 Phục sinh. Ga 15,26 – 16,4a
25.5.2014 – Chúa nhật 6 Phục sinh, Năm A. Ga 14, 15-21
24.5.2014 – Thứ bảy Tuần 5 Phục sinh. Ga 15, 18-21
23.5.2014 – Thứ sáu Tuần 5 Phục sinh. Ga 15, 12-17
22.5.2014 – Thứ năm Tuần 5 Phục sinh. Ga 15, 9-11
21.5.2014 – Thứ tư Tuần 5 Phục sinh. Ga 15, 1-8
20.5.2014 – Thứ ba Tuần 5 Phục sinh. Ga 14, 27-31a
19.5.2014 – Thứ hai Tuần 5 Phục sinh. Ga 14, 21-26
18.5.2014 – Chúa nhật 5 Phục sinh, Năm A. Ga 14, 1-12
17.5.2014 – Thứ bảy Tuần 4 Phục sinh. Ga 14, 7-14
16.5.2014 – Thứ sáu Tuần 4 Phục sinh. Ga 14, 1-6
15.5.2014 – Thứ năm Tuần 4 Phục sinh. Ga 13, 16-20
14.5.2014 – Thứ tư Tuần 4 Phục sinh - Thánh Matthia, tông đồ. Cv 1, 15-17.20-26
13.5.2014 – Thứ ba Tuần 4 Phục sinh. Ga 10, 22-30
12.5.2014 – Thứ hai Tuần 4 Phục sinh. Ga 10, 11-18
11.5.2014 – Chúa nhật 4 Phục sinh, Năm A - Chúa nhật Chúa Chiên Lành. Ga 10, 1-10
10.5.2014 – Thứ bảy Tuần 3 Phục sinh. Ga 6, 60-69
9.5.2014 – Thứ sáu Tuần 3 Phục sinh. Ga 6, 52-59
8.5.2014 – Thứ năm Tuần 3 Phục sinh. Ga 6, 44-51
7.5.2014 – Thứ tư Tuần 3 Phục sinh. Ga 6, 35-40
6.5.2014 – Thứ ba Tuần 3 Phục sinh. Ga 6, 30-35
5.5.2014 – Thứ hai Tuần 3 Phục sinh. Ga 6, 22-29
4.5.2014 – Chúa nhật 3 Phục sinh, Năm A. Lc 24, 13-35
3.5.2014 – Thứ bảy Thánh Philipphê và Thánh Giacôbê, tông đồ. Ga 14, 6-14
2.5.2014 – Thứ sáu Tuần 2 Mùa Phục sinh. Ga 6, 1-15
1.5.2014 – Thứ năm - Thánh Giuse Thợ. Mt 13, 54-58