Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Bảy Tuần 12 Thường Niên 27.6.2020 Từ phương Đông phương Tây