Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Sáu Tuần 12 Thường Niên 26.6.2020 Nếu Ngài muốn