Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Năm Tuần 12 Thường Niên (25.6.2020 Xây trên nền đá )