Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Ba Tuần 12 Thường Niên 23.6.2020 Cửa hẹp và đường chật