Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Chúa Nhật 12 Thường Niên, năm A 21.6.2020 Anh Em Ðừng Sợ