Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Bảy - Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ 20.6.2020 Hằng ghi nhớ trong lòng