Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Năm Tuần 11 Thường Niên 18.6.2020 Lạy Cha chúng con