Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Hai Tuần 11 Thường Niên 15.6.2020 Ai xin, hãy cho