Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Bảy Tuần 9 Thường Niên 06.6.2020 Tất cả những gì bà có