Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Sáu Tuần 9 Thường Niên 05.6.2020 Bên hữu Cha đây