Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
28.2.2014 – Thứ sáu Tuần 7 Thường niên Mc 10, 1-12
27.2.2014 – Thứ năm Tuần 7 Thường niên . Mc 9, 41-50
26.2.2014 – Thứ tư Tuần 7 Thường niên . Mc 9, 38-40
25.2.2014 – Thứ ba Tuần 7 Thường niên . Mc 9, 30-37
24.2.2014 – Thứ hai Tuần 7 Thường niên . Mc 9, 14-29
23.2.2014 – Chúa Nhật tuần 7 thường niên, năm A. Mt 5, 38-48
22.2.2014 – Thứ bảy - Lập Tông Toà Thánh Phêrô. Mt 16, 13-19
21.2.2014 – Thứ sáu Tuần 6 Thường niên, Năm A. Mc 8,34-9.1
20.2.2014 – Thứ năm Tuần 6 Thường niên. Mc 8, 27-33
19.2.2014 – Thứ tư Tuần 6 Thường niên, Năm A. Mc 8, 22-26
18.2.2014 – Thứ ba Tuần 6 Thường niên. Mc 8, 14-21
17.2.2014 – thứ Hai tuần 6 Thường niên,. Mc 8, 11-13
16.2.2014 – Chúa nhật 6 Thường niên, Năm A. Mt 5, 17-37
15.2.2014 – Thứ bảy 5 Thường niên, Năm A. Mc 8, 1-10
14.2.2014 – Thứ sáu 5 Thường niên, Năm A. Mc 7, 31-37
13.2.2014 – Thứ năm 5 Thường niên, Năm A. Mc 7, 24-30
12.2.2014 – Thứ tư 5 Thường niên, Năm A. Mc 7, 14-23
11.2.2014 – Thứ Ba 5 Thường niên, Năm A. Mc 7, 1-13
10.2.2014 – Thứ hai 5 Thường niên, Năm A. Mc 6, 53-56
9.2.2014 – Chúa nhật 5 Thường niên, Năm A. Mt 5, 13-16
8.2.2014 – Thứ bảy Tuần 4 Thường niên. Mc 6, 30-34
7.2.2014 – Thứ sáu Tuần 4 Thường niên. Mc 6, 14-29
6.2.2014 – Thứ năm Tuần 4 Thường niên. Mc 6, 6b-13
5.2.2014 – Thứ tư Tuần 4 Thường niên. Mc 6, 1-6
4.2.2014 – Thứ ba Tuần 4 Thường niên. Mc 5, 21-43
3.2.2014 – Thứ hai Tuần 4 Thường niên. Mc 5, 1-20
2.2.2014 – Chúa nhật Lễ nến - Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Lc 2, 22-40
1.2.2014 – Thứ bảy Tuần 3 Thường niên. Mc 4, 35-4