Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Chúa Nhật, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống 31.5.2020 Hãy nhận lấy Thánh Thần