Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Năm Tuần 7 Phục Sinh 28.5.2020 Để họ được nên một