Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
31.1.2014 – Thứ sáu Tuần 3 Thường niên, Năm A. Mc 4, 26-34
30.1.2014 – Thứ năm Tuần 3 Thường niên, Năm A. Mc 4, 21-25
29.1.2014 – Thứ tư Tuần 3 Thường niên, Năm A. Mc 4, 1-20
28.1.2014 – Thứ ba Tuần 3 Thường niên, Năm A. Mc 3, 31-35
27.1.2014 – Thứ hai Tuần 3 Thường niên, Năm A. Mc 3, 22-30
26.1.2014 – Chúa nhật 3 Thường niên, Năm A. Mt 4, 12-23
25.1.2014 – Thứ bảy - Thánh Phaolô Tông đồ, trở lại. Mc 3, 20-21
24.1.2014 – Thứ Sáu - Đến với Người, ở với Người
23.1.2014 – Thứ Năm - Chữa lành nhiều bệnh nhân
22.1.2014 – Thứ Tư - Anh Giơ Tay Ra
21.1.2014 – Thứ Ba - Con Người làm chủ ngày sabát
20.1.2014 – Thứ Hai - Chàng rể còn ở với
19.1.2014 – Chúa Nhật - Tôi Đã Thấy
18.1.2014 – Thứ Bảy - Kêu gọi người tội lỗi
17.1.2014 – Thứ Sáu - Thấy Họ Có Lòng Tin
16.1.2014 – Thứ Năm - Chạnh Lòng Thương
15.1.2014 – Thứ tư - Bà phục vụ các ngài
14.1.2014 – Thứ Ba - Đấng Thánh Của Thiên Chúa
13.1.2014 – Thứ Hai - Thấy - Gọi - Bỏ - Theo
11.1.2014 – Thứ Bảy - Mọi Ngrười Đều Đến Vói Ông
10.1.2014 – Thứ Sáu - Hãy đi trình diện tư tế
5.1.2014 – Chúa nhật - Chúa hiển linh. Mt 2, 1-12
4.1.2014 – Thứ bảy. Ga 1, 35-42
3.1.2014 – Thứ sáu. Ga 1, 29-34
2.1.2014 – Thứ năm . Ga 1, 19-28