Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Chúa Nhật 7 Phục Sinh : Chúa thăng thiên 24.5.2020 Thầy ở cùng anh em mọi ngày