Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Chúa Nhật 6 Phục Sinh, Năm A 17.5.2020 Anh em cũng sẽ sống