Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Chúa Nhật 5 Phục Sinh, Năm A 10.5.2020 Xin cho chúng con thấy Chúa Cha