Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Năm Tuần 4 Phục Sinh 07.5.2020 Thật phúc cho anh em