Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Chúa Nhật Chúa Chiên Lành 03.5.2020 Tôi đến để chiên tôi được sống