Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Ba Tuần 3 Phục Sinh 28.4.2020 Bánh ban sự sống cho thế giới