Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Chúa Nhật 3 Phục Sinh, Năm A 26.4.2020 Mời ông ở lại với chúng tôi