Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Bảy: Thánh Marcô, Tác giả sách Tin Mừng 25.4.2020