Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
CN 2 PS: Chúa Nhật về Lòng Thương xót của Thiên Chúa 19.4.2020 Hãy nhìn xem