Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Năm Tuần Thánh, Thánh lễ Tiệc ly 9-4-2020 Phải rửa chân cho nhau