Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Tư Tuần Thánh 08.4.2020 Chẳng lẽ con sao?
Thứ Ba Tuần Thánh 07.4.2020 Trời đã tối
Thứ Hai Tuần Thánh 06.4.2020 Ngày mai táng Thầy
Chúa Nhật Lễ Lá 05.4.2020 Ông này là ai vậy?
Thứ Bảy Tuần 5 MC 4-4-2020 Chết thay cho dân
Thứ Sáu Tuần 5 MC 03.4.2020 Tôi là Con Thiên Chúa
Thứ Năm Tuần 5 MC 02.4.2020 Tôi hằng hữu
Thứ Tư Tuần 5 MC-01.4.2020 Sự thật sẽ giải phóng các ông