Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 

CHÚA ĐÃ PHỤC SINH
ALLELUIA ALLELUIA