Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 


Chúng ta cùng dâng lời cảm tạ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội đã cùng đồng hành và bảo vệ  Gia Đình Mẹ Khiết Tâm Bảo Vệ Sự Sống trong suốt 9 năm qua, cho chúng ta có dịp  quây quần bên Mẹ và cùng với Mẹ chúng ta  Chúc Tụng Vinh Quang của Chúa.

Trong Vòng Tay của Mẹ, chúng con an vui và tiến bước trên đường phụng sự Chúa.