Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 

Tháng 11-2020

CẦU CHO CÁC LINH HỒN
 Theo truyền thống lâu đời thì tháng 11 hàng năm là tháng được dùng để làm việc đền tội, cầu nguyện và tưởng nhớ đến những người thân yêu, bạn hữu và những Linh Hồn bị bỏ rơi mà không ai cầu nguyện cho họ. Đó là những Linh Hồn mồ côi hay bị bỏ rơi trong quên lãng.

Có rất nhiều các Linh Hồn đang chờ đợi ở Luyện Ngục để mong ngày được nhìn thấy Nhan Thánh Chúa. Họ đang trải qua cuộc thanh luyện và thử thách dưới cái nhìn của Đấng Tạo Hóa là Chúa Cha Toàn Năng.

Những sự hy sinh cá nhân của chúng ta để đền tội cho các Linh Hồn sẽ làm giảm thiểu thời gian mà họ phải chờ đợi nơi Luyện Ngục, và làm cho chúng ta hiệp thông với các tín hữu, dù họ còn sống hay đã chết. Sự hiệp nhất này sẽ giúp chúng ta được người khác cầu nguyện cho, khi mà Linh Hồn chúng ta cần đến sự giúp đỡ của người khác.


CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC GIÁO HOÀNG ĐỂ DÂNG LÊN CHO CÁC LINH HỒN NƠI LUYỆN NGỤC