Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
CÁC GIỜ KINH PHÒNG MẸ
 
LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
(Quý anh chị bấm vào mục màu HỒNG để hiển thị hoặc ẩn nội dung)
 
01. Lời Nguyện mở đầu
Kính thưa quý cha, quý soeur, và anh chi em thân mến:

Gia đình Mẹ Khiết Tâm Bảo Vệ Sự Sống đã đến giờ kinh: ........ (giờ kinh gì xin quý anh chị đọc giờ kinh đó)

Kính mời quý anh chị tham dự, hiệp thông, và giờ đây xin lắng đọng tâm hồn dâng lời kinh tiếng hát lên Đấng Toàn Năng Hằng Hữu là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Chúng con dâng những thai nhi lên Chúa. Xin Chúa thương bảo vệ sự sống cho các em được sanh ra trong yêu thương của cha mẹ.

Chúng con dâng quý linh mục lên Chúa. Xin Chúa ban cho quý linh mục luôn là hiện thân của Đức Chúa Giêsu tình yêu.

Chúng con dâng các linh hồn lên Chúa. Xin Chúa rủ lòng thương xót các linh hồn nơi Luyện Tội mà đem về hưởng phúc trong nhà Chúa muôn đời.

Nguyện xin Chúa Ba Ngôi ban muôn phúc lành cho chúng con và nhận những lời chúng con dâng, những tâm tình cảm tạ, những ưu tư thầm kín của chúng con.

Lạy Đức Maria Mẹ Khiết Tâm, xin Mẹ chuyển lời chúng con nguyện xin lên Con Chí Thánh của Mẹ là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Giờ đây chúng con xin dâng lên Đức Mẹ lời khẩn nguyện trong bài hát sau đây:
 
Nhạc hiệu:   Mẹ Khiết Tâm  (mới)
                       Mẹ Khiết Tâm
                       Mẹ Khiết Tâm 
                       Mẹ Khiết Tâm 
 
 
02. Làm dấu Thánh Giá:
       Nhân danh Cha † và Con † và Thánh Thần † Amen.
Kinh truyền tin

Xướng: Đức Chúa Trời sai Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Đức Bà Maria.
* Đáp: Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần.
...............Kính mừng Maria...

 Xướng: Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời.
* Đáp: Tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền.
.................Kính mừng Maria....

Xướng: Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người.
* Đáp: Và ở cùng chúng con.
.................Kính mừng Maria....

Xướng: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.
* Đáp: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

LỜI NGUYỆN:

Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con là kẻ đã nhờ lời Thiên Thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô là con Chúa đã xuống thế làm Người, thì xin vì công ơn Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh Giá, cho chúng con ngày sau khi sống lại được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.
 
03. Hát hoặc Đọc Kinh Chúa Thánh Thần
Chúng con lạy ơn Ðức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Ðức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Ðức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Ðức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Ðức Chúa Trời cho Ðức Chúa Thánh Thần xuống.

— Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Ðức Chúa Trời, xưa đã cho Ðức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dạy dỗ các Thánh Tông Ðồ, thì nay chúng con cũng xin Ðức Chúa Trời cho Ðức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Ðức Chúa Giêsu Kito là Chúa chúng con. Amen.
 
 
04. Tuần Cửu Nhật Cầu Xin Lòng Thương Xót Chúa
Tham dự đầy đủ Tuần Cửu Nhật Lòng Thương Xót từ ngày Thứ Sáu Tuần Thánh- Xưng tội, rước lễ,cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha.

Ngày thứ nhất:

Hôm nay, con hãy đem đến cho Ta toàn thể nhân loại, cách riêng các kẻ tội lỗi, và dìm họ trong đại dương Lòng Thương Xót của Ta. Làm vậy là con an ủi Ta trong nỗi buồn phiền cay đắng do sự hư mất của các linh hồn.

Ôi! Chúa Giêsu giàu lòng thương xót, bản tính của Thiên Chúa là giàu lòng trắc ẩn, yêu thương tha thứ. Xin Chúa đừng nhìn đến tội lỗi chúng con, mà hãy nhìn đến lòng tín thác chúng con đặt cả vào lượng từ bi nhân hậu hải hà của Chúa. Xin hãy đón nhận hết thảy chúng con trong Trái Tim từ bi lân mẫn của Chúa. Đừng bao giờ để chúng con lìa thoát khỏi đó, chúng con cầu xin điều này, nhờ tình yêu kết hợp Chúa làm một với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần.

Lạy Chúa Cha Hằng Hữu, xin Cha ghé mắt xót thương đến toàn thể nhân loại, cách riêng các tội nhân khốn khổ được ấp ủ trong Trái Tim vô cùng lân tuất của Chúa Giêsu. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Người, xin Cha bày tỏ lòng thương xót của Cha cho chúng con, để chúng con ngợi khen quyền năng tối thượng Lòng Thương Xót của Cha đến muôn đời. Amen.

Ngày thứ Hai:

Hôm nay, con hãy đem đến cho Ta linh hồn các linh mục và tu sĩ, dìm họ trong Lòng Thương Xót hải hà của Ta. Chính họ là những nguời đem đến cho Ta nghị lực để gánh chịu cuộc Khổ Nạn đầy cay đắng của Ta. Họ là những máng chuyển để Lòng Thương Xót của Ta tuôn chảy xuống trên toàn thể nhân loại.

Ôi! Chúa Giêsu đầy Lòng Thương Xót, căn nguyên mọi sự tốt lành, xin Chúa gia tăng ơn thánh cho các linh mục, tu sĩ nam nữ hiến dâng cuộc đời phục vụ Chúa, ngõ hầu họ có khả năng thực hiện các nghĩa cử từ bi bác ái cho xứng đáng, và để mọi người thấy việc họ làm mà tôn vinh Thiên Chúa là Cha đầy Lòng Thương Xót đang ngự trên trời.

Lạy Cha Hằng Hữu, xin ghé mắt xót thương đến đoàn người được tuyển chọn trong vườn nho của Cha, và ban cho các linh hồn những linh mục tu sĩ nam nữ này sức mạnh ơn lành của Cha. Vì tình yêu của Trái Tim Con Cha là nơi họ được ấp ủ, xin Cha ban cho họ quyền năng và ánh sáng của Cha để họ có khả năng dẫn dắt kẻ khác trên đường cứu độ, và cùng nhau ca ngợi Lòng Thương Xót vô biên của Cha đến muôn đời. Amen.

Ngày thứ Ba:

Hôm nay, con hãy đem đến cho Ta hết thảy những tâm hồn đạo đức và trung nghĩa, dìm họ trong đại dương thương xót của Ta. Các linh hồn này đem lại niềm an ủi cho Ta trên Đường Thập Giá. Chính họ là những giọt nước an ủi giữa đại dương cay đắng của Ta.

Lạy Chúa Giêsu Rất Xót Thương, từ kho tàng thương xót của Chúa, Chúa ban dồi dào các ân huệ cho từng người và mọi người chúng con. Xin hãy đón nhận chúng con vào Trái Tim Rất Xót Thương của Chúa, và đừng bao giờ để chúng con lìa thoát khỏi đó. Chúng con cầu xin ơn này nhân vì Tình Yêu rất mực kỳ diệu Trái Tim Chúa đang bừng cháy mãnh liệt đối với Cha trên trời.

Lạy Cha Hằng Hữu, xin ghé mắt từ bi đoái thương đến các linh hồn trung nghĩa, họ là gia nghiệp của Con Chí Thánh Cha. Vì cuộc Khổ Nạn đau thương của Người, xin Cha chúc lành và bảo bọc che chở họ luôn mãi. Như thế, họ không thiếu sót trong lòng mến và không đánh mất kho tàng đức tin thánh thiện; nhưng được cùng các Thiên Thần và các Thánh tôn vinh Lòng Thương Xót vô bờ bến của Cha đến muôn đời. Amen.

Ngày thứ Tư:

Hôm nay, con hãy đem đến Ta những người ngoại giáo và những kẻ chưa nhận biết Ta. Ta đã nghĩ đến họ trong cuộc khổ nạn đắng cay của Ta. Lòng nhiệt thành mai sau của họ sẽ an ủi Trái Tim Ta. Con hãy dìm họ trong đại dương Lòng Thương Xót của Ta.

Lạy Chúa Giêsu rất mực xót thương, Chúa là ánh sáng chiếu soi toàn thế giới. Xin hãy tiếp nhận vào nơi nương náu trong Trái Tim vô cùng từ bi của Chúa, linh hồn các kẻ ngoại giáo và những ai chưa nhận ra Chúa. Nguyện xin ánh sáng ân phúc của Chúa chiếu soi họ để cả họ nữa cũng được cùng với chúng con tôn vinh Lòng Thương Xót kỳ diệu của Chúa. Xin đừng để họ lìa khỏi nơi nương náu là Trái Tim vô cùng từ bi lân ái của Chúa.

Lạy Cha Hằng Hữu, xin Cha ghé mắt đoái nhìn linh hồn những người ngại giáo và những ai đến giờ này chưa nhận biết Cha, nhưng vẫn được ấp ủ trong Trái Tim vô cùng từ bi lân ái của Chúa Giêsu. Xin Cha lôi kéo họ về với ánh sáng Phúc Âm, cho họ hiểu biết được yêu mến Cha là hạnh phúc lớn lao dường bao. Xin ban cho họ cũng đuợc yêu mến Cha để họ cũng được tung hô Lòng Thương Xót Cha đến muôn đời. Amen.

Ngày thứ Năm:

Hôm nay, con hãy đem đến Ta linh hồn những người ly giáo và lạc giáo. Con hãy dìm họ trong đại dương thương xót của Ta. Khi Ta chịu khổ nạn xót xa cay đắng, chính họ đã xé nát Thân Mình và Trái Tim Ta, tức là Giáo Hội. Khi nào họ trở về hiệp nhất với Giáo Hội, lúc đó các thương tích của Ta sẽ được lành lặn; và như thế, họ làm dịu bớt cuộc Khổ Nạn của Ta.

Ôi Chúa Giêsu rất mực xót thương, Chúa chính là sự Toàn Thiện. Chúa không hề từ chối những ai tìm kiếm ánh sáng của Chúa. Xin đón nhận vào nơi nương ẩn trong Trái Tim vô cùng từ bi lân mẫn của Chúa linh hồn của những người lạc giáo và ly giáo. Xin hãy lấy ánh sáng Chúa lôi kéo họ đến sự hiệp nhất với Hội Thánh. Đừng để họ lìa thoát khỏi Trái Tim từ bi lân mẫn vô bờ của Chúa; nhưng xin cho họ cũng được tôn vinh lòng quảng đại xót thương của Chúa.

Lạy Cha Hằng Hữu, xin Cha ghé mắt nhìn đến linh hồn những người lạc giáo và ly giáo, những người đã từng phung phí các ơn lành và lạm dụng các ân sủng Cha trong sự cố chấp lầm lạc. Xin Cha đừng nhìn dến các lầm lỗi của họ, một hãy nhìn đến tình yêu của Con Yêu Dấu Cha, và cuộc Khổ Nạn cay đắng mà vì họ Người đã gánh chịu, bởi vì họ cũng được ấp ủ trong Trái Tim vô cùng từ bi lân ái của Chúa Giêsu. Nguyện xin Cha hãy làm cho họ được sớm quay về để cùng được tôn vinh lòng thương xót cao cả của Cha đến muôn đời. Amen.

Ngày thứ Sáu:

Hôm nay, con hãy đem đến Ta các tâm hồn hiền hòa, khiêm tốn và những tâm hồn trẻ thơ, hãy nhận chìm họ vào đại dương thương xót của Ta. Những tâm hồn này giống Trái Tim Ta hơn hết. Họ đã thêm nghị lực cho Ta trong cơn hấp hối đắng cay. Ta thấy họ như những Thiên Thần trần thế chầu quanh các bàn thờ của Ta. Ta đổ tràn trên họ những dòng thác ân sủng. Duy những tâm hồn khiêm nhường mới có khả năng đón nhận ân huệ của Ta. Với lòng tín nhiệm, Ta đặc biệt yêu thích những tâm hồn đó.

Ôi! Chúa Giêsu đầy Lòng Thương Xót, Chúa phán: Hãy học nơi Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường (Mt 11:29). Xin đón nhận vào nơi nương náu trong Trái Tim từ bi lân mẫn của Chúa mọi tâm hồn hiền hoà, khiêm tốn, cùng các tâm hồn trẻ thơ. Những tâm hồn này khiến cả thiên đàng ngây ngất và được Cha trên trời đặc biệt yêu thương. Họ như bó hoa thơm ngát trước ngai Thiên Chúa. Chính Người vui thích hương thơm của họ.

Lạy Chúa Giêsu, các linh hồn này có nơi nương náu vĩnh viễn trong Trái Tim từ bi vô cùng lân mẫn của Chúa và không ngừng hát lên bài ca yêu thương và lòng lân tuất của Chúa.

Lạy Cha Hằng Hữu, xin Cha ghé mắt nhìn đến các linh hồn hiền lành khiêm nhường và tâm hồn các trẻ thơ đang nương náu trong Trái Tim từ bi lân mẫn của Chúa Giêsu. Các tâm hồn này rất giống Con Cha. Hương thơm của họ từ trần gian tỏa bay đến tận ngai Cha ngự.

Ôi, lạy Cha giàu Lòng Thương Xót và tốt lành, nhân vì lòng Cha yêu thương các linh hồn đó và lấy làm vui thỏa khi đón nhận họ, xin Cha chúc lành cho toàn thế giới, để hết thảy các linh hồn cùng ngợi ca Lòng Thương Xót của Cha đến muôn đời. Amen.

Ngày thứ Bảy:

Hôm nay, con hãy đem đến Ta những linh hồn đặc biệt sùng kính và tôn vinh Lòng Thương Xót của Ta rồi dìm họ vào Lòng Thương Xót của Ta. Những linh hồn này đau xót cảm thương cuộc khổ nạn của Ta và đi sâu vào trong tâm trí của Ta. Họ là những hình ảnh sống động của Trái Tim từ bi lân mẫn của Ta. Những linh hồn đó sẽ toả sáng đặc biệt ở đời sau. Không một ai trong họ sẽ sa hỏa ngục. Ta sẽ bảo vệ họ từng người một cách đặc biệt vào giờ lâm chung.

Ôi! Chúa Giêsu đầy Lòng Thương Xót, Trái Tim Chúa chính là Tình Yêu. Xin Chúa đón nhận vào nơi nương náu trong Trái Tim vô cùng từ ái của Chúa, các linh hồn đặc biệt tán dương và sùng kính Lòng Thương Xót cao cả của Chúa. Những linh hồn này được mạnh sức nhờ quyền năng của chính Thiên Chúa. Giữa mọi thử thách và chống đối, họ vẫn tiến bước nhờ tín thác vào Lòng Thương Xót Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, cùng hiệp nhất với Chúa, họ gánh vác toàn thể loài người trên vai. Những linh hồn này sẽ không bị phán xử nghiêm khắc, trái lại, Lòng Thương Xót của Chúa sẽ bao bọc khi họ từ giã cõi đời này.

Lạy Cha Hằng Hữu, xin Cha ghé mắt nhìn đến các tâm hồn luôn tôn vinh và sùng kính căn tính cao cả nhất của Cha là Lòng Thương Xót vô biên, họ được ấp ủ trong Trái Tim vô cùng từ bi lân mẫn của Chúa Giêsu. Những linh hồn này chính là Tin Mừng sống động, tay họ đầy ắp các việc lành phúc đức và lòng họ tràn đầy niềm hoan lạc, họ luôn ca ngợi Lòng Thương Xót của Cha.
Lạy Đấng Tối Cao, con nài xin Cha hãy tỏ tình thương xót của Cha theo như niềm hy vọng tin tưởng họ đặt nơi Cha. Xin Cha hãy thực hiện lời Chúa Giêsu đã hứa: Đích thân Ta sẽ bảo vệ những tâm hồn sùng kính Lòng Thương Xót vô bờ của họ như bảo vệ vinh quang của Ta trong suốt cuộc sống của họ, cách riêng vào giờ lâm chung.

Ngày thứ Tám:

Hôm nay, con hãy đem đến Ta các linh hồn trong Luyện ngục, dìm họ trong hố thẳm Lòng Thương Xót của Ta. Hãy để những dòng suối Máu Thánh Ta làm dịu mát ngọn lửa hồng đang thiêu đốt họ. Những linh hồn ấy đều được Ta hết dạ thương yêu. Họ phải đền trả phép công bằng của Ta. Chính chúng con mới đủ khả năng đem lại sự giải thoát cho họ. Con hãy lấy mọi ân xá từ kho tàng Hội Thánh của Ta đem trao lại cho các linh hồn đó. Ôi, nếu con biết được những cực hình mà họ phải chịu đựng, chắc con sẽ không ngừng đem cho họ những của bố thí thiêng liêng để đền trả phép công bằng của Ta.

Ôi! Chúa Giêsu giàu Lòng Thương Xót, chính Chúa đã nói rằng Chúa chỉ muốn Lòng Thương Xót mà thôi, vì thế con xin đem vào nơi nương náu Trái Tim từ bi vô biên của Chúa tất cả các linh hồn trong Luyện ngục, những linh hồn rất yêu quý của Chúa mà nay đang phải đền trả phép công thẳng của Chúa. Ước gì dòng Máu cùng Nước tuôn vọt từ Trái Tim Chúa dập tắt ngọn lửa chốn Luyện hình để từ nơi đó quyền năng của Lòng Thương Xót Chúa được ca ngợi.

Lay Cha Hằng Hữu, xin Cha ghé mắt đoái nhìn các linh hồn đang đau khổ trong chốn Luyện hình, đó là những linh hồn được ôm ấp trong Trái Tim vô cùng từ bi lân mẫn của Chúa Giêsu. Con nài xin Cha, cậy nhờ cuộc Khổ Nạn đau thương của Chúa Giêsu, Con Cha, và vì muôn nỗi đắng cay ngập tràn linh hồn Cực Thánh Người, xin Cha hãy tỏ Lòng Thương Xót của Cha cho các linh hồn đang bị phán xét công minh.
Xin Cha ghé mắt đoái nhìn các linh hồn qua những thương tích của Con Yêu Dấu Cha mà thôi, bởi lẽ chúng con tin chắc lòng nhân hậu xót thương của Cha không hề giới hạn. Amen.

Ngày thứ Chín:

Hôm nay, con hãy đem đến Ta những linh hồn nguội lạnh, dìm họ vào hố thẳm Lòng Thương Xót của Ta. Các linh hồn này gây thương tích nhức nhối nhất cho Trái Tim Ta. Linh hồn Ta đã phải chịu đựng nỗi ngao ngán cay cực tại Vườn Cây Dầu vì những linh hồn nguội lạnh này. Chính họ là nguyên do khiến Ta phải thốt lên: Lạy Cha, xin hãy cất chén đắng này, nhưng đừng bao giờ theo ý con mà theo ý Cha. Hy vọng cuối cùng để họ được cứu vớt là biết chạy đến với Lòng Thương Xót của Ta.

Ôi! Chúa Giêsu vô cùng từ bi lân mẫn, đích thân Chúa là Lòng Thương Xót. Con xin đem các linh hồn nguội lạnh vào nơi nương náu trong Trái Tim từ bi lân mẫn của Chúa. Trong ngọn lửa tình yêu tinh tuyền của Chúa, xin hãy làm cho các linh hồn tẻ lạnh như những xác chết khiến Chúa ngao ngán cùng cực dường ấy, được bừng cháy lên lần nữa.

Lạy Chúa Giêsu vô cùng lân ái, xin hãy tỏ quyền năng Lòng Thương Xót Chúa mà kéo họ về với tình yêu nồng nàn của Chúa. Xin Chúa ban cho họ tặng ân tình yêu thánh thiện, vì không có gì vượt quá quyền năng của Chúa.
Lạy Cha Hằng Hữu, xin Cha ghé mắt từ nhân nhìn đến các tâm hồn nguội lạnh, những người dù sao cũng đã được ôm ấp trong Trái Tim vô cùng từ bi lân mẫn của Chúa Giêsu.

Ôi! Lạy Cha Xót Thương, cậy vì cuộc Khổ Nạn đắng cay của Con Yêu Dấu Cha, và cậy nhờ cơn hấp hối trong 3 tiếng đồng hồ trên thập giá, xin Cha cho họ cũng được tôn vinh Lòng Thương Xót sâu thẳm của Cha. Amen.
 
 
05. Đọc 1 Kinh lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Tin Kính
Kinh Lạy Cha
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Kinh Kính Mừng
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

Kinh Tin Kính
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng, dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa GiêSu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai sinh bởi Bà Maria đồng trinh. Chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá chết và táng xác. Xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại. Lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh Thông Công. Tôi tin phép tha tội tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. AMEN.
 
06. Chuỗi Hạt Lòng Thương Xót...
Chuỗi Hạt Lòng Thương Xót Thứ 1

— Chữa Lành Tâm Linh

Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu vì sự bất trung, lòng cứng cỏi, chai đá của nhân loại. Chúng ta hãy cầu xin Chúa chữa lành chúng ta về mặt Tâm Linh.

Xin Chúa tha thứ và chữa lành cho chúng con, để nhờ Lòng Thương Xót Chúa chúng con được trở về và được nhận chìm vào Lòng Thương Xót của Chúa, là Cha, là Đấng Cứu Chúa duy nhất của chúng con. Amen.

Lần Chuỗi Thương Xót Thứ 1

Hát hay đọc (1 lần):

Ngợi ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi Trái Tim Từ Nhân, con tín thác nơi Ngài.

Mỗi hạt lớn đọc:

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng cha Mình và Máu, Linh Hồn và Thần Tính của Con rất Yêu Dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới .

Mười hạt nhỏ đọc:

Vì cuộc Khổ Nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giớí.

Chuỗi Hạt Lòng Thương Xót Thứ 2

— Chữa Lành Tâm Lý

Chúa Giêsu chịu đánh đòn mang lấy những thương tích của tội lỗi nhân loại. Chúng ta hãy cầu xin Chúa chữa lành chúng ta về mặt Tâm Lý.

Xin Chúa là Đấng đầy quyền năng chữa lành, giải thoát và tẩy rửa chúng con, để mang chúng con về sống trong tình yêu và trong lòng thương xót của Chúa. Amen.

Lần Chuỗi Thương Xót Thứ 2

Hát hay đọc (1 lần): Ngợi ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi Trái Tim Từ Nhân, con tín thác nơi Ngài.

Mỗi hạt lớn đọc:

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng cha Mình và Máu, Linh Hồn và Thần Tính của Con rất Yêu Dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới .

Mười hạt nhỏ đọc:

Vì cuộc Khổ Nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giớí. 

Chuỗi Hạt Lòng Thương Xót Thứ 3

— Chữa Lành Cảm Xúc

Chúa Giêsu chịu đội mão gai trước sự chối bỏ, nhạo báng Thiên Chúa, sự kiêu căng của nhân loại. Chúng ta hãy cầu xin Chúa chữa lành chúng ta về mặt cảm xúc.

Xin Chúa lấy đi tất cả những cảm xúc không tốt, và đổ tràn hoa quả của Chúa Thánh Thần vào trong chúng con, và ban cho chúng con sống trong bình an, niềm vui và ân sủng Chúa. Amen.

Lần Chuỗi Thương Xót Thứ 3

Hát hay đọc (1 lần): Ngợi ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi Trái Tim Từ Nhân, con tín thác nơi Ngài.

Mỗi hạt lớn đọc:

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng cha Mình và Máu, Linh Hồn và Thần Tính của Con rất Yêu Dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới .

Mười hạt nhỏ đọc:

Vì cuộc Khổ Nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giớí.

Chuỗi Hạt Lòng Thương Xót Thứ 4

— Chữa Lành Mối Quan Hệ

Chúa Giêsu vác cây thánh giá vì nhân loại vẫn sống trong thù hận, đàn áp, và gươm giáo. Chúng ta hãy cầu xin Chúa chữa lành chúng ta về các mối quan hệ.

Xin Lòng Thương xót Chúa hàn gắn lại những mối quan hệ đổ vỡ, chia lià, sứt mẻ đó, để chúng con là những cành nho được kết hợp và nên một với cây nho là Chúa Giêsu, Chúa chúng con. Amen.

Lần Chuỗi Thương Xót Thứ 4

Hát hay đọc (1 lần): Ngợi ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi Trái Tim Từ Nhân, con tín thác nơi Ngài.

Mỗi hạt lớn đọc:

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng cha Mình và Máu, Linh Hồn và Thần Tính của Con rất Yêu Dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới .
Mười hạt nhỏ đọc:

Vì cuộc Khổ Nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giớí. 

Chuỗi Hạt Lòng Thương Xót Thứ 5

— Chữa Lành Thân Xác

Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá để mang lại sự phục sinh và đời sống mới cho nhân loại. Chúng ta hãy cầu xin Chúa chữa lành chúng ta về những bệnh tật thân xác.
Chúng con cậy nhờ Danh quyền năng của Chúa Giêsu, cậy nhờ máu và nước cứu độ của Chúa tuôn chảy trên chúng con, vào những vết thương và chữa lành cho chúng con. Amen.

Lần Chuỗi Thương Xót Thứ 5 và Kết thúc

Hát hay đọc (1 lần): Ngợi ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi Trái Tim Từ Nhân, con tín thác nơi Ngài.

Mỗi hạt lớn đọc:

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng cha Mình và Máu, Linh Hồn và Thần Tính của Con rất Yêu Dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.

Mười hạt nhỏ đọc:

Vì cuộc Khổ Nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giớí.

Kết thúc đọc 3 lần:

Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới.

Và đọc tiếp ba lần:

Ôi, Máu và Nước, tuôn ra từ Trái Tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con, con trông cậy nơi Ngài.
 
07. Hát Kính Lòng Thương Xót Chúa
 
08. Kinh Phó Thác Cho Đức Mẹ Khiết Tâm
Lạy Đức Mẹ Khiết Tâm, là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng con. Chúng con tin rằng: Thiên Chúa đã chọn Mẹ làm Mẹ đồng trinh của Chúa Giêsu, Con Một Chí Ái của Ngài, nên đã giữ gìn Mẹ khỏi mọi tỳ vết tội nhơ ngay từ thuở đầu thai. Chúng con tin rằng: Mẹ đã được Thiên Chúa đặt làm Mẹ nhân loại trong ân sủng, bởi vì Mẹ đã sinh Đấng Cứu Thế và hiệp công cứu chuộc loài người.

Vì vậy, Mẹ được trao quyền sử dụng kho tàng ân sủng cho nhu cầu phần rỗi chúng con.

Lạy Đức Mẹ Khiết Tâm, Mẹ đã được hồn xác về trời, thông phần vinh quang bên hữu Con Chí Thánh, và được phong làm Nữ Vương trời đất. Giờ đây, Mẹ nhìn thấy chúng con quây quần trước tôn nhan Mẹ, chúc tụng Mẹ và tha thiết tỏ bày lòng hiếu thảo tri ân. Nguyện xin Mẹ thương chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con, là những người con, quyết noi gương Mẹ sống đời Kitô hữu.

Lạy Đức Mẹ Khiết Tâm, con xin ký thác cuộc đời con, gia đình con và mọi ngưởi thân yêu cho Trái Tim thanh khiết của Mẹ. Xin Mẹ đồng hành với chúng con, yêu thương chăm sóc và nâng đỡ chở che trong cuộc sống lữ hành trần thế.

Lạy Đức Mẹ Khiết Tâm, Trái Tim Mẹ đã mang thương tích Tình Yêu Cứu Độ, Xin cho chúng con được cùng với Mẹ, thông phần đau khổ với Trái Tim Rất Thánh Chúa Giêsu, và trung thành đứng dưới chân Thánh Giá, trong niềm hy vọng Phục Sinh. Amen.
 
09. Kinh Cầu Nguyện Cho Sự Sống
Lạy Cha rất nhân từ, sự sống do chính Cha dựng nên, Cha lại sai con một của Cha là Đức Giê-su Ki-Tô đến để thánh hóa và duy trì sự sống và chính Thần Khí của Cha là sự sống.

Xin Cha thương ngăn chặn ngay những hành vi phá hoại sự sống con người, nhất là hành vi nạo phá thai vì lầm lỡ, vì yếu đuối, vì ích kỷ, vì hèn nhát, vì thiếu yêu thương, con người chúng con đã mê lầm mà nảy sinh ra điều ác độc.

Xin Cha gieo vào lòng con người Tình yêu và Bình an của Cha, Tình yêu và Bình an mà thế gian không thể ban cho con người.

Xin Cha hoán cải tâm hồn chúng con, để chúng con luôn nhận ra Cha là Đấng giàu lòng xót thương, và đầy nhân ái đối với mọi người.

Xin Cha trải lòng Thương xót của Cha trên thân phận của chúng con.

Chúng con nguyện xin Cha nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Cả Giuse, Thánh GIÊ-RA-ĐÔ và các Thánh Anh Hài. Amen.
 
10. Kinh Cầu Cho Các Linh Mục
Lạy Chúa Giêsu, là LINH MỤC ĐỜI ĐỜI, Chúa đã dùng tay các vị Giám mục mà thông ban bảy ơn Thánh Thần Chúa để thánh hóa các Linh mục. Chúa là mẫu gương độc nhất và sáng tỏ cho hàng Linh mục noi theo. Xin in sâu người mẫu vào tâm hồn các Linh mục, để các Linh mục được trở nên những vị Kitô-thứ-hai của Chúa.

Xin Chúa cho các Linh mục sống theo ánh sáng Đức Tin chỉ dẫn, và bất cứ trong cảnh ngộ nào, hằng tin vào quyền năng vô cùng của Chúa, biết sống nội tâm, siêng năng cầu nguyện, lấy Mình Máu Thánh Chúa và Phúc Âm làm của ăn nuôi sống hằng ngày.

Xin cho các Linh mục thật lòng mến Chúa, và yêu thương mọi người, hy sinh đời sống mình vì kẻ khác, luôn luôn nêu gương mẫu khiêm nhường, khó nghèo, hiền hòa và trong sạch, để mọi người nhìn thấy Chúa Giêsu trong các Linh mục.

Xin cho các Linh mục trìu mến và vâng phục Cha chung là Đức Giáo Hoàng, thành tâm cộng tác với Đức Giám mục là đấng kế vị các Thánh Tông Đồ, luôn luôn đoàn kết với các anh em Linh mục trong việc mở mang nước Chúa.

Xin cho các Linh mục là những chủ chăn nhiệt thành săn sóc đoàn chiên Chúa, tìm kiếm những chiên thất lạc, chăm nom những chiên bệnh hoạn, chữa lành những chiên đau yếu, nuôi dưỡng chiên trong đồng cỏ xanh tươi của Chúa.

Xin cho các Linh mục, là cha chung đáng quý mến của mọi gia đình Cộng đoàn, hướng dẫn giáo dân trong tình phụ tử, lấy Phụng vụ và Lời Chúa làm của ăn nuôi dưỡng Cộng đoàn, để mọi người trong Cộng đoàn hăng say cộng tác xây dựng Nước Chúa.

Lạy MẸ MARIA, là Mẹ hàng giáo sĩ, xin cho hàng giáo sĩ hằng yêu mến Mẹ. Xin Mẹ nâng đỡ Linh mục khi có ai yếu đuối, ủi an khi sầu khổ, khuyến khích khi thua buồn, để các ngài luôn luôn phấn khởi làm tròn nghĩa vụ Linh mục. Amen.
 
11. Thánh ca dâng lên Chúa
Tựa đề bài hát Tên nhạc sỹ Lời nhạc
Đinh Công Lý & Đặng Chí Hưng   Lạy Chúa ! Mở to đôi mắt cho con để được nhận biết Chúa.
LM Mai Thiện   Người gẫm suy luật Chúa đêm ngày..
LM Mai Thiện   Người gẫm suy luật Chúa đêm ngày. Khác nào cây sinh hoa trái đúng mùa..
LM Nguyễn Duy   Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài
LM Thái Nguyên   Lời Ngài ban sức sống cho đời vững trông
Lm. Tri Ân Ca   Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước.....
Thế Thông   Lời Chúa đã đến trong tâm hồn. Lời Chúa đã trổ sinh tốt tươi...
LM Phạm Liên Hùng   Người ta….sống không nguyên bởi bánh...
Xuân Tưởng   Lời thiêng dâng Chúa từ trong trái tim âm thầm...
LM Mạnh Hùng   Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời
LM Phạm Liên Hùng   Xin cho con biết tin yêu những lời Chúa dạy…
 
12. Phúc Âm và Suy Niệm Lời Chúa (nếu có cha)
12.1. Phúc Âm và 12.2. Suy Niệm

 
13B. Kinh Cầu Cho Các Bệnh Nhân (nếu có)
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ hãy ở bên các bệnh nhân trên khắp thế giới, bên những người bất tỉnh vào lúc này và sẽ chết, bên những người đang bước vào cơn hấp hối, bên những người đã mất hết hy vọng được khỏi bệnh, bên những người đang rên siết quằn quại trong đau đớn thể xác và tâm hồn, bên những người không có khả năng để chạy chữa, vì thiếu hụt tiền của.

Xin Mẹ hãy ở bên những người rất muốn bước đi mà phải nằm bất động, những người đáng được nằm nghỉ mà phải làm việc vì đói khát cơ cực và túng bấn.
Xin thương đến những người đang lăn lộn trên giường vì không tìm được một tư thế nằm dễ chịu, những người phải thao thức trắng đêm trường, những người bị dằn vặt bởi bao lo âu của gia đình túng quẫn, những người mà bệnh tật đã buộc phải từ biệt những ước vọng, những dự tính hằng tha thiết được thực hiện.

Xin Mẹ hãy gần bên những người không tin vào cuộc sống vĩnh cửu, những người chỉ biết than thân trách phận, những người đã hoặc đang có ý muốn tự tử, những người bực tức và chửi rủa Thiên Chúa, những người không được diễm phúc nhận biết Đức Giêsu Kitô, Đấng đã bị bỏ rơi trên Thánh giá và đã lãnh nhận vô vàn đau khổ, và cái chết như họ và cho họ. Amen.
 
13H. Cầu Xin Cho Người Hấp Hối (nếu có)
(Của Chân Phước Mary Potter - Xin lưu ý: không đọc lâu hơn 3 ngày)
Lạy Cha hằng hữu, cậy nhờ sự chết của Chúa Giêsu con Cha, xin Cha cứu …… (người đang hấp hối)

— Lạy Chúa Giêsu, cậy nhờ lòng trắc ẩn vô biên của Chúa, xin Chúa tỏ lòng trắc ẩn đến …… (người đang hấp hối)

— Lạy Thần Khí yêu thương của Thiên Chúa, xin thương xót …… (người đang hấp hối)

— Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử.

— Lạy Trái Tim Từ Mẫu Maria, đầy yêu thương và đau khổ hơn tất cả mọi trái tim của các người mẹ, xin khẩn cầu Lòng Thương Xót của Chúa cho …… (người đang hấp hối). Amen.
 
14. Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng 1 hoặc 2
Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng 1

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu đang ngự thật trong Bí Tích Thánh Thể. Cùng với Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, các Thần Thánh trên trời và Giáo Hội hoàn vũ, con thờ lạy Chúa, con yêu mến Chúa, con cảm tạ Chúa về những hồng ân đã ban cho con, và con khát khao được yêu mến kết hợp với Chúa mỗi ngày một hơn.

Xin Chúa ngự vào lòng con cách thiêng liêng và đốt lên trong con ngọn lửa tình yêu mến của Chúa Thánh Thần. Xin Chúa nên tất cả cho con và cho con được thuộc trọn về Chúa.

Xin cho con được yêu mến Chúa như Mẹ Maria đã yêu mến Chúa, và yêu mến Mẹ như Chúa Giêsu đã yêu mến Mẹ. Amen.

Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng 2

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu đang ngự thật trong Bí Tích Thánh Thể như xưa Chúa đã ngự trong lòng Đức Mẹ Đồng Trinh, cùng với Mẹ Maria con yêu mến Chúa, con thờ lạy Chúa, và con khát khao được yêu mến Chúa mỗi ngày một thiết tha và trọn hảo hơn. Giờ đây, xin Chúa thương ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Xin đốt lên trong con ngọn lửa tình yêu Chúa, sưởi ấm lòng con, soi sáng trí con. Xin làm cho con luôn say mê yêu mến Chúa, khăng khít kết hợp cùng Chúa trong mọi nơi mọi lúc và đừng bao giờ để con phải lìa xa Chúa. Xin Chúa nên tất cả cho con và làm cho con được thuộc trọn về Chúa.

Xin Chúa cho con mỗi ngày càng thêm lòng mến Chúa, yêu người, biết tôn kính Mẹ Maria, vâng phục Hội Thánh, thảo mến Đức Thánh Cha và bền đỗ đến cùng trong ơn gọi của mình. Xin Chúa cho các linh hồn nơi luyện tội về hưởng Nhan Thánh Chúa và cho mọi người đang sống trên trần gian nhận biết, yêu mến và phụng sự Chúa để tìm được ý nghĩa đích thực cho cuộc sống hiện tại và hạnh phúc vô cùng đời sau. Amen.

 
15A. Kinh Bởi Lời

Kinh Bởi Trời
Lạy Ðức Chúa Giêsu, xưa bởi trời mà xuống thế gian 33 năm, cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rỗi. Thì rày chúng con xin Cha rất nhân lành hay thương vô cùng, xin tha phần phạt cho linh hồn ...... đã cầu nguyện hôm nay, hoặc còn giam nơi lửa luyện tội thì xin mở cửa tù rạc ấy cho ra mà đem đến chốn hưởng vui thật là nước Thiên Ðàng vì công nghiệp Chúa con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Amen.


Kinh Vực Sâu


Lạy Chúa con, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa đoái thương nhận lời và lắng nghe tiếng con cầu xin kêu van, nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được, bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy rằng, con hãy xin thì con sẽ được. Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng thương đến các linh hồn nơi luyện tội. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu van, cho linh hồn ông bà, cha mẹ, anh em, bạn hữu con. Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho liên. Amen.
 
15B. Kinh Vực Sâu
Lạy Chúa con, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa đoái thương nhận lời và lắng nghe tiếng con cầu xin kêu van, nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được, bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa xin ban cho linh hồn … được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn … cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy rằng, con hãy xin thì con sẽ được. Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng thương đến các linh hồn nơi luyện tội. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu van, cho linh hồn ông bà, cha mẹ, anh em, bạn hữu con. Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho liên. Amen.
 
16. Thánh Ca Cầu Hồn
 
17. Kinh Cám Ơn
Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con. Lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được Đạo Thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con ngày và đêm hôm nay được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp.

Vậy các Thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thể nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con, cùng cám ơn như vậy. Amen.
 
18. Kinh Trông Cậy, Các Câu Lạy, Làm Dấu Thánh Giá
Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn. Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.

Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu
Thương xót chúng con

Lạy Trái tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria
Cầu cho chúng con

Lạy Thánh Giuse là bạn Thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh
Cầu cho chúng con

Nữ Vương ban sự bình an
Cầu cho chúng con

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Cầu cho chúng con

Thánh Giê-Ra-Đô
Cầu cho sự sống Thai Nhi

Các Thánh Thiên Thần và các Thánh bổn mạng
Cầu cho chúng con

Giêsu Maria Giuse con mến yêu! Xin cứu rỗi các linh hồn.
 
19. Thánh Ca Dâng lên Mẹ Maria
19a. Cha ban phép lành (nếu có cha)
 
20. Lời cám ơn kết thúc, mời sinh hoạt