Kính chúc Cha linh hướng, Quý Cha, Quý Soeur, Quý Thầy và Quý Anh Chị Em thân thương


MỘT MÙA GIÁNG SINH 2014  AN BÌNH, CHAN HÒA NIỀM VUI
MỘT NĂM MỚI 2015 DƯ TRÀN THÁNH ÂN CỦA CHÚA TÌNH THƯƠNG.
Gia Đình Mẹ Khiết Tâm Bảo Vệ Sự Sống