Mừng vui lại đến ai ơi

Cánh Hoa Tuyết Trắng cùng tôi Dâng Ngài

Hoa Bằng Lang Tím chưa phai

Bông Hồng Dâng Mẹ đôi vai con cầu

Niềm Vui Hy Vọng đến mau

Baby Iu đó trước sau một lòng.

 

Baby Iu Iu thầm nghĩ…

…...


Ước mong được ít sữa Voi

Phi Châu xuât cảng còn đòi gì đây...

………

hahahahaha


Thay mặt Phòng Mẹ mến chúc @BangLangTim-@HoaTuyetTrang-@ BaBy Iu Iu-@DangNgai_1-Chị BongHongDangMe-@NiemVuiHyVong  một Sinh Nhật thật vui vẻ với Gia Đình và người thân. Xin Chúa luôn chúc lành cho quý anh chị mọi nơi và mọi lúc nhé. Nhân dịp này, Phòng Mẹ xin kính mời Cha Linh Hướng và quý anh chị thứ sáu ngày 19/09 cùng đến hiệp thông giờ Kinh Mân Côi và sau đó cùng nhau ca hát Thánh Ca, Hiếu Ca, thương Ca và chút ít Tình Ca mừng Sinh Nhật quý anh chị nhé.  Chương trình sẽ được kéo dài tới sáng thứ Hai 22/09 trước giơ Kinh Mân Côi nhé...

  

HAPPY BIRTHDAY Quý Anh Chị nhé..... 


Thay Mặt Phòng Mẹ,

 

TriÂnTìnhChúa