Chương trình giảng tĩnh tâm

Mùa Vọng năm B_2014

Lm Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

 Chủ đề: Đừng sợ !

 

Chúa Nhật_I_Mùa Vọng-B (30-11-2014)

Chủ đề: Nỗi sợ của Ađam, khởi nguyên của khắc khoải kiếp người.

St3,1-24: Đâu là nguyên do và hậu quả của sự sợ hãi của Ađam?

 

Chúa Nhật_II_MùaVọng-B (07-12-2014)

Chủ đề: Thiên Chúa đã làm gì để cứu con người khỏi sự hãi sợ này?

St 12,1-9: Thiên Chúa cần những kẻ không biết sợ.

St 15,1-21: Phương thế TC đề nghị để trấn an con người.

 

Chúa Nhật_III_MùaVọng-B (14-12-2014)

Chủ đề: Thiên Chúa cần những kẻ kính sợ để giải cứu những ai sống trong sợ hãi khắc khoải.

Xh3,1-15: Đâu là nguyên do và hệ quả của Lòng Kính Sợ của Mô-sê?

 

Chúa Nhật_IV_MùaVọng-B (21-12-2014)

Chủ đề: 3 tiếng vang "Đừng sợ" đầu tiên Thiên Chúa trong Tân Ước làm nên triết lý của lòng kính sợ Thiên Chúa.

Lc1,5-25: Da-ca-ri-a

Lc1,26-38: Maria

Mt 1,18-25: Giuse