Giêsu Maria Giuse con mến yêu! Xin thương cứu rỗi các Linh Hồn!
    
   Trang Chính
   Lời Giới Thiệu
   Đọc Kinh
   Phúc Âm và Suy Niệm
   Hoạt Động Bác Áì Từ Thiện
   Nhạc Và Nối Kết
   Sinh Hoạt 
Lần Hạt Mân Côi

1. Lời Nguyện mở đầu,
 
   Nhạc hiệu:   Mẹ Khiết Tâm  (mới)
                        Mẹ Khiết Tâm

                        Mẹ Khiết Tâm 
                        Mẹ Khiết Tâm 


2. Làm dấu Thánh Giá: Nhân danh Cha † và Con † và Thánh Thần †. Amen.

                                    Kinh Truyền Tin
(Mùa Phục Sinh thì đọc) Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng

3. Hát hoặc đọc Kinh Chúa Thánh Thần

4. Đọc 1 Kinh Tin Kính

5. Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh

6. Lần Hạt Mân Côi Cầu Cho Thai Nhi và Các Bà Mẹ.

Mời 5 anh, chị giơ tay.

(Thứ Hai: Vui, Thứ Ba: Thương, Thứ Tư: Mừng, Thứ Năm: Sáng, Thứ Sáu: Thương, Thứ Bảy: Vui, Chúa Nhật: Mừng)

7. Kinh Lạy Nữ Vương

8. Kinh Phó Thác Cho Đức Mẹ Khiết Tâm

9. Kinh Cầu Nguyện Cho Sự Sống

10. Kinh Cầu Cho Các Linh Mục

11. Thánh Ca Dâng Lên Chúa

12. Phúc Âm và Suy Niệm Lời Chúa (nếu có cha)

12.1. Phúc Âm

Nếu không mở được trang Phúc Âm xin theo những links để kiếm Phúc Âm và Suy Niệm:

(http://www.thanhlinh.net)
(http://hdgmvietnam.org)
(http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/veritas/index.html)

12.2.
Suy Niệm

13B. Kinh Cầu Cho Các Bệnh Nhân
(nếu có)

13H. Cầu Xin Cho Người Hấp Hối (nếu có)
Xin lưu ý: không đọc lâu hơn 3 ngày


14. Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng 1 hoặc 2

15. Kinh Vực Sâu

16. Thánh Ca Cầu Hồn

17. Kinh Cám Ơn

18. Kinh Trông Cậy, Các Câu Lạy, Làm Dấu Thánh Giá

(Nếu có cha ban phép lành thì không làm dấu Thánh Giá!)

Làm dấu Thánh Giá:
Nhân danh Cha † và Con † và Thánh Thần †. Amen.

19. Thánh Ca Dâng lên Mẹ Maria

19a. Cha ban phép lành (nếu có cha)

20. Lời cám ơn kết thúc, mời sinh hoạt


   Những Kinh thường đọc:

  Kinh Truyền Tin

  Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng

  Kinh Chúa Thánh Thần

  Kinh Lạy Cha

  Kinh Kính Mừng

  Kinh Sáng Danh

  Kinh Tin Kính

  Kinh Cầu Xin Lòng Thương Xót Chúa

  Kinh Cầu Cho Các Bệnh Nhân

  Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng 1

  Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng 2

  Kinh Lạy Nữ Vương

  Kinh Phó Thác Cho Đức Mẹ Khiết Tâm

  Kinh Cầu Nguyện Cho Sự Sống

  Kinh Cầu Cho Các Linh Mục

  Kinh Bởi Lời

  Kinh Vực Sâu

  Kinh Cầu Cho Người Hấp Hối

  Kinh Dọn Mình Chết Lành

  Người đang hấp hối cầu nguyện

  Kinh Cám Ơn

  Kinh Trông Cậy, Các Câu LạyQuý anh, chị trong Ban Chia Kinh muốn lấy bản chia kinh xin nhấn vào:
Bản kinh Lần Hạt Mân Côi.doc
|  Trang Chính  |  Lời Giới Thiệu  |  Đọc Kinh  |  Phúc Âm và Suy Niệm  |  Hoạt Động Bác Ái Từ Thiện  | Nhạc và Nối Kết  |  Sinh Hoạt  |

Copyright © 2010  Mẹ Khiết Tâm Bảo vệ sự sống